تبلیغات
.::: بـــابـــلـــشـــهـــر B A B O L S H A H R :::. - صرفاً جهت اطلاع - اطلاعاتی در رابطه با خدمت سربازی و معافیت سربازی 2

.::: بـــابـــلـــشـــهـــر B A B O L S H A H R :::.

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

.::: بـــابـــلـــشـــهـــر B A B O L S H A H R :::.

  51- آیا وجود برادر ناتنی بالای 18 سال مانع استفاده معافیت برادر تنی وی می‌گردد؟     

       جواب: وجود برادر ناتنی مانع استفاده برادر تنی نمی‌گردد.     

                 

  52-شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت جد (پدربزرگ) کدامند؟     

       جواب: الف) فرزندان جد فوت کرده باشند       ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای 18سال جد باشد     

           

53- در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ پدری) شرط اصلی کدام است؟     

       جواب: مشمول می‌بایست فاقد پدر، عمو و عمه باشد. به عبارتی دیگر پدر یا عمه‌ها یا عموها همگی بایستی فوت کرده باشند و مشمول هم تنها نوه ذکور بالای 18 سال باشد.     

            

54- در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ مادری) شرط اصلی کدام است؟     

       جواب: مشمول می‌بایست فاقد دایی و خاله باشد و به عبارت دیگر دایی‌ها و خاله‌های مشمول فوت کرده باشند و مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال محسوب گردد.     

 

55- چنانچه مشمول متقضای دارای برادر، پسرعمه، پسرعمو، پسردایی یا پسرخاله بالای 18 سال دیگری باشد که بیمار است می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟     

      جواب:در صورتی که نوه دیگری بالای 18 سال و به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی و نگهداری از پدربزرگ نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.     

        

56- نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت جد (پدربزرگ) به چه نحو است؟     

       جواب: نوع معافیت دائم و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.     

            

57- شروط اصلی برای معافیت کفالت جده (مادربزرگ) کدامند؟    

      جواب:

الف) مادربزرگ فاقد شوهر باشد (طلاق یا فوت شوهر)      

ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال مادربزرگ تلقی گردد.       

ج) فرزندان مادربزرگ در قید حیات نبوده و فوت کرده باشند.     

 

58- منظور از فرزندان جده (مادربزرگ) کدامند؟    

       جواب: کلیه فرزندان وی اعم از پسران و دختران.     

      

59- در معافیت کفالت جده ( مادربزرگ پدری) شروط اصلی کدامند؟     

       جواب: مشمول فاقد پدر، عمو و عمه باشد و مادربزرگ نیز فاقد شوهر باشد.     

                        

60- آیا در معافیت کفالت مادربزرگ، شاغل بودن یا وضعیت جسمانی مادربزرگ مد نظر می‌باشد؟     

       جواب: خیر- صرفا فاقد فرزند بودن و فاقد شوهر بودن مادربزرگ ملاک رسیدگی است.     

            

61-  نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت مادربزرگ چگونه است؟     

       جواب: معافیت از نوع دائم بوده و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.     

            

62-  معافیت های مربوط به ایثارگران چند دسته هستند؟     

                جواب: شهدا، جاویدالاثرها، آزادگان، جانبازان و رزمندگان

     

63- برای شهدا چند نفر از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: کلیه فرزندان شهدا از خدمت معاف می شوند.     

            

64- آیا برادر شهدا از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: درصورتی که شهید فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران شهید از خدمت معاف می شود.     

            

65- درخانواده ای که چند شهید وجود داشته باشد چند نفر از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: کلیه فرزندان شهید از خدمت معاف می شوند و درصورت نداشتن فرزند به ازای هر شهید فاقد فرزند پسر صرفا فقط یکی از برادران شهدا از خدمت معاف می شوند.     

            

66-  درصورتی که شهید برادر تنی نداشته باشد حق تقدم با چه برادری است؟     

       جواب: تقدم با برادری است که با شهید از مادر یکی باشند.     

            

67-  چنانچه شهید دارای فرزند دختر باشد آیا برادر شهید می تواند از معافیت بهره مند گردد؟     

               جواب: بله دختر شهید مانع معافیت برادر شهید نمی گردد.

                

68- شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاویدالاثرها و یا برادران آنان به چه صورت است ؟    

               جواب:  همانند تمامی پرسش ها و پاسخهای مربوط به خانواده شهداء(موضوع بند الف )

  

69- چنانچه مدت آزادگی کمتر از 24 ماه باشد آیا امتیازی به فرزند وی تعلق می گیرد ؟    

       جواب: درصورتی که آزاده دارای سابقه جبهه و یا جانبازی باشد و جمع مدت آزادگی با جبهه و یا جانبازی به عدد 30 برسد یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند.     

            

70- آیا تلفیق سوابق آزادگی با جبهه یا جانبازی برای برادر آزاده هم لحاظ می گردد ؟     

       جواب: خیر این امتیاز فقط برای فرزندان آزادگان در نظر گرفته شده است.     

            

71- آیا برای مازاد سوابق آزادگی بین ( 25 تا 47 ماه ) و ( 49 تا 71 ماه ) و ( 73 تا 95 ماه ) امتیازی تعلق می گیرد به چه علت؟     

       جواب: خیر به خاطر اینکه اگر آزاده ای دارای 47 ماه سابقه آزادگی باشد صرفا یک فرزند و اگر دارای 71 ماه سابقه آزادگی باشد فقط 2 فرزند و اگر دارای 95 ماه سابقه آزادگی باشد صرفا 3 فرزند وی می تواند از خدمت معاف گردد و به سوابق مازاد امتیازی تعلق نمی گیرد.     

            

72- آیا جمع مازاد سوابق آزادگی برای معافیت فرزند دیگر آزاده  لحاظ می گردد ؟     

       جواب: خیر قابل جمع نمی باشد فقط به ازای هر 24 ماه سابقه آزادگی یک فرزند آزاده از خدمت معاف می شود.     

       

73-  چنانچه مدت آزادگی پدر خانواده به حد نصاب 24 ماه نرسد و همچنین مادر خانواده دارای سابقه آزادگی باشد آیا سابقه والدین برای اعطای امتیاز قابل جمع است ؟     

       جواب: بله قابل جمع می باشد.     

                    

* معافیت های جانبازی

74- حد نصاب درصد جانبازی برای امتیاز معافیت یک فرزند چند درصد است ؟    

       جواب: حداقل 25 درصد جانبازی.     

            

  75- جانبازان چند فرزند خود را می توانند از خدمت معاف کنند ؟     

                جواب: به ازای هر 25 درصد جانبازی یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند.

    

76- آیا امتیاز جانبازی برای برادران آنان لحاظ می گردد ؟     

       جواب: درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد امتیاز به برادر جانباز تعلق می گیرد.     

            

77- درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد چند نفر از برادران وی از خدمت معاف می شوند ؟    

       جواب: برای جانباز با حداقل 25درصد جانبازی و بالاتر به هر میزان جانبازی فقط یک برادر وی از خدمت معاف می گردد.     

            

78- نحوه انتخاب و معرفی یکی از برادران تنی واجد شرایط برای بهره مندی از معافیت جانبازی به چه صورت می باشد ؟     

       جواب:انتخاب برادر با جانباز می باشد در صورت فوت جانباز با پدر و در صورت فوت پدر با مادر و در صورت فوت مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید می باشد.     

            

79-  مرجع معرفی جانباز برای بهره مندی از امتیاز معافیت چه ارگانی است ؟    

       جواب: در صورتی که صرفا جانباز باشد بنیاد شهید وامور ایثارگران استان محل سکونت جانباز     

            

80- آیا به مازاد درصد جانبازی بین 26 تا49و51 تا 70 در صد امتیازی تعلق می گیرد یا نه ؟     

       جواب: خیر برای 25 درصد جانبازی یک فرزند و برای جانبازان 50 درصد و بالاتر حداکثر 2 فرزند از خدمت معاف می شوند و مازاد در صد جانبازی قابل جمع نمی باشد.     

            

  81- آیا درصد جانبازی پدر و مادر برای رسیدن به حد نصاب معافیت یک فرزند قابل جمع می باشد ؟     

       جواب: بله در صورتی که در صد جانبازی والدین به تنهایی به حد نصاب معافیت نرسد در صورت جانبازی آنان قابل جمع است.     

 

  82- چنانچه جانبازی که درگذشته به سبب بیمار ناشی از جانبازی برای یک فرزند خود را در قالب ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت کفالت اخذ کرده باشد آیا می تواند فرزند دیگر خود را به سبب جانبازی از خدمت معاف نماید ؟     

       جواب: بله مشروط براینکه درصد جانبازی حداقل 25 درصد و بالاتر باشد.     

            

  83- آیا به خود جانباز هم از نظر خدمت وظیفه عمومی امتیازی تعلق می گیرد ؟     

       جواب: بله درصورتی که حداقل دارای 10 درصد جانبازی باشد از خدمت دوره ضرورت معاف می شود.     

    

84- آیا برای معافیت فرزند خوانده قانونی درصد جانبازی خاصی لازم می باشد ؟     

       جواب: خیر صرف آنکه جانبازی و عدم توانایی جانباز در صاحب فرزند شدن به تایید بنیاد شهید رسیده باشد کفایت می کند.     

            

85- آیا اگر درصد جانبازی جانباز بیش از 50 درصد، در حد معافیت 2 نفر قرار داشته باشد می توان علاوه بر فرزند خوانده یک برادر وی راهم از خدمت معاف کرد ؟     

       جواب: خیر برای جانبازان فاقد فرزند صرفا یک نفر از خدمت معاف می گردد.     

            

86-  آیا برای بانوان جانباز نیز امتیازی در نظر گرفته شده است ؟     

       جواب: بله هر فرد اناث که با حداقل 25 درصد جانبازی می تواند برای همسرش درخواست معافیت نماید.     

       

* معافیت تحصیلی          

  87- آیا دانش آموزانی که در ورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت؟    

      بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان 20 سالگی میتوانند تحصیل نمایند.     

            

88- آیا دانش آموزان در مهلت یکساله معرفی پس از فراغت،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟     

     اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله و پس از معرفی تا موعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند     

      مثال: دانش آموز متولد 15/8/70 که در مهر 91 در پایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه

مشمول مذکور تا 15/8/92 فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا15/8/93 به تحصیل ادامه دهد و پس از این تاریخ 15/8/93 درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.     

            

89- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟     

       خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و شروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.     

                         

  90- متولدین سه ماهه دوم سال 71 در سال قبل که در خرداد ماه سال 90 فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟     

       اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان 18/9/90 بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین در قانون جدید برخوردار بوده و تا خرداد 91 مهلت معرفی خواهند داشت.     

              

  91- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت 1 ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟

مشمولانی که از تاریخ 22/2/90 به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت 1 ساله را خواهند داشت.

       

92- مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ در شمول استفاده از مهلت1ساله پس از تاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟     

مشمولانی که از تاریخ 22/4/90 به  بعد از تحصیل در مقاطع  دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند.

        

93- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟     

       بلی. مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا 1 بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم

ورود غیبت، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد و نزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه

1: در مقطع قبلی فارغ التحصیل نشده باشد.

2: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.     

     

  94- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟    

چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی در دانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود

و در صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن در دانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد، بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.

       مثال: فارغ التحصیل1/4/91درمقطع متوسطه که حداکثر تا 1/4/92 قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند.    

            

95- فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال90شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیا حق ادامه تحصیل از مهر 91 را دارند؟

       بلی، استثنا و صرفا برای سال 91 می توانند  ادامه تحصیل بدهند.     

 

96- آیا به دوره های فراگیر پیام نور،دوره های بین الملل در دانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد   

       بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.     

 

97- آیا سربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارند جهت تحصیل دردانشگاه ها از خدمت ترخیص میشوند؟     

      درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص از خدمت صورت میگیرد و ترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.     

            

  98- دانشجویانی که با اخراج ازتحصیل،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟     

خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت.     

            

  99- سقف سنوات های مجاز  تحصیلی  در مقاطع مختلف دانشگاهی، به  چه میزان می باشد؟     

برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع  تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی  ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد

پیوسته شش  سال، دکترای پیوسته  هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

 

100- چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟     

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد 18 سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید

وزارت آموزش و پرورش مشغول به تحصیل باشند.     

            
 • image
 • image

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا میزان رضایت خود را از سایت اعلام نمایید . • image
 • image
 • image

بابلشهر با هدف ارائه مطالب ، مقالات و آخرین اخبار و اطلاعات از دنیای رایانه ، موبابل و گرافیک ایجاد شده است.
- saeian -

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

امکانات سایت

تولز دی ال بانک کد ایرانی مورد علاقه شما
هاست پرداز ارائه دهنده سرور های هاستینگ
بـــابـــلـــشـــهـــر جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
بـــابـــلـــشـــهـــر جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
 
 محل تبلیغات شما
مکانی برای قرار گیری لینک شما
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

برچسب ها

جدیدترین اخبار و اطلاعات از دنیای رایانه و گرافیک

تغییر تم


انتخاب رنگ تم

سبک کانتینر

انتخاب الگوی پس زمینه

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image